Lawebb Support
Meny

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet kan du lagra dokument, t ex Word-, Excel- eller PDF-filer, och skapa en länk till dokumentet på hemsidan.

Dokumentet måste först lagras i dokumentarkivet. Därefter skapar men en länk på hemsidan.

Dokumentarkiv.jpg

Lagra dokument

För att lagra ett dokument från sin egen dator till hemsidans dokumentarkiv väljer man att gå in på Dokumentarkiv på administrationsmenyn.

Klicka på Lagra nytt dokument och därefter på Bläddra/Välj fil.

dokumentarkiv_bladdra.gif

Nu kommer det upp en filhanterare från den egna datorn. Bläddra fram det dokument som ska lagras, markera och klicka på Öppna.

dokumentarkiv_valj-dokument.gif

För att det valda dokumentet ska lagras klickar man på Lagra.

dokumentarkiv_lagra-dok.gif

Skapa länk

När dokumentet lagrats kommer det upp en meddelanderuta som visar den exakta texten som ska skrivas för att skapa länken till dokumentet.

Denna text går även att få fram även i efterhand. Så här gör du:

På sidan för dokumentarkivet ser du alla lagrade dokument. Till höger om varje dokumentnamn finns en text man kan klicka på, där det står "Skapa länk". Då kommer det upp en ruta.

I rutan får du hjälp med hur du ska skriva för att skapa en vanlig textlänk, respektive en bildlänk.

Kopiera aktuell kod i rutan.

Gå till redigering av önskad sida, där du vill skapa en länk till dokumentet i dokumentarkivet. Skriv in länken enligt de instruktioner som du får i meddelanderutan.

Ta bort dokument

För att ta bort ett dokument klickar man på papperskorgssymbolen.

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar

Lawebb AB - Karlaplan 19 A - 115 20 Stockholm - E-post: support@lawebb.se