Lawebb Support
Meny

Bildarkiv

För att använda bilder på hemsidan måste du först lagra bilderna från den egna datorn till bildarkivet.

Vi vill betona att det är viktigt att på hemsidan endast publicera bilder som man har upphovsrätten till. Det handlar då om fotografier man tagit själv eller att man köpt eller på annat sätt fått tillstånd att använda bilderna.

En moralisk aspekt att tänka på är också att människor, som tydligt kan identifieras på bilderna, har gett sitt godkännande till att synas på hemsidan.

Gå in på administration och klicka där på länken Bildarkiv.

Bildarkiv_valj.png

I bildarkivet syns en översikt av alla bilder som är lagrade.
För att lagra en ny bild, klicka på länken Lagra ny bild.

Lagrabild_lank.png

Här har du möjlighet att lagra nya bilder som ska användas på hemsidan.
För att lagra en bild klickar man på knappen Välj fil/Bläddra (beror på vilken webbläsare du använder).

Valjfil.png

Nu kommer det upp en filhanterare över den egna datorn. Leta upp den bild som ska användas, markera och klicka på Öppna.

Hamtafil.png

Nu klickar du på knappen Lagra.

Lagrafil.png

Du får upp en ruta som bekräftar att bilden sparats. Klicka på OK.

Bekraftalagring.png

Mappar

Du kan skapa mappar i bildarkivet för att underlätta strukturen. Klicka på Skapa mapp.

Det går bra att markera flera bilder i bildarkivet för att ta bort eller flytta samtliga till en annan mapp.

När du lagrar nya bilder kan du direkt välja att de ska lagras i en specifik mapp.

Mappar fungerar på alla responsiva hemsidor.

Lagra flera bilder samtidigt

Du kan lagra upp till sex bilder samtidigt. För att göra det klickar du på länken Flera bilder.

Valjflerafiler.png

Därefter gör du om samma procedur som ovan.

hamtaflerafiler.png

Nu får du upp en ruta som bekräftar att bilderna blivit sparade. Klicka på OK.

Om bilderna är stora kanske det inte fungerar att lagra sex bilder samtidigt. Välj då färre bilder per omgång.

Bekraftalagring_flerfiler.png

När en bild är lagrad i hemsidans bildarkiv kan den läggas in på en sida. Det görs i redigeringsfunktionen för respektive sida. Läs mer i avsnittet Redigering.

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar

Lawebb AB - Karlaplan 19 A - 115 20 Stockholm - E-post: support@lawebb.se