Lawebb Idrott
Meny

Informationsrum

Alla medlemmar i idrottsföreningen kan kommunicera med varandra i informationsrummet. Det finns ett gemensamt informationsrum för hela föreningen som ger möjlighet till utbyte av tankar, idéer med mera. Dessutom kan olika grupper, om så önskas, ha var sitt informationsrum som endast gruppens medlemmar kommer åt. Där kan man skicka meddelanden till varandra och bifoga dokument. Dessutom ser man vilka som har läst meddelandet och när.

Om man så önskar skickas ett e-postmeddelande till informationsrummets medlemmar som talar om att nytt inlägg finns.
E-postmeddelandet innehåller en länk som leder direkt till meddelandet.

Så här kan ett informationsrum se ut.

Så här kan ett informationsrum se ut!

Nedan ser ni hur ett enskilt inlägg i informationsrummet kan se ut.

Så här ser ett inlägg ut.

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar