Lawebb Idrott
Meny

Arkiv

Ett dokumentarkiv på intranätet gör att ni slipper vara beroende av pappersdokument som lätt tappas bort. I stället samlar ni dokument av olika slag här.

Ni skapar själv önskade rubriker och arkiverar sedan enkelt relevanta dokument som på så sätt blir åtkomliga från vilken dator som helst. Dokumenten i arkivet får automatisk backup.

I exemplet nedan visas dokument under rubriken Inbjudan till Cup.

I arkivet laddar du ner de dokument du vill ska finnas tillgängliga för intranätets användare.

Det finns möjlighet att välja om en rubrik ska vara synlig för alla eller endast för en viss grupp. På bilden nedan visas rubriken Läger som endast är synlig och tillgänglig för lägergruppens medlemmar.

Arkiv_intra_2.jpg

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar