Lawebb småföretag
Meny

Statistik

I Lawebbs webbpaket ingår statistik över antalet besökare på hemsidan och/eller intranätet.

Nedan ser ni hur statistiken visas i översiktliga stapeldiagram.

Den blå stapeln visar antal besök på den externa sidan och den turkosa stapeln visar antalet unika besök på den externa hemsidan.

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar

Lawebb AB - Karlaplan 19A - 115 20 Stockholm - E-post: info@lawebb.se - Vi använder cookies