Lawebb Brf
Meny

REFERENSER

När vår bostadsrättsförening behövde en ny hemsida vände vi oss till Lawebb som vi hittat på nätet.
Det har gått snabbt och lätt med hjälp av en mycket kunnig och lyhörd support att få fram och lansera en hemsida med intranät som passar vår lilla förening.
Att administrera och besöka hemsidan är numera både lätt och roligt.

Mona Paulsson, Brf Renen 21

www.brfrenen21.se

Brf Renen 21

Brf Renen 21

___________________________________________________________________________

När jag fick förfrågan från styrelsen att ta över som webbmaster för Edsala Samfällighet kände jag att det där med att skriva texter det skulle jag nog klara, men hur skulle jag få ihop tekniken?

Med Lawebbs lösning kändes det rätt redan från början och det är faktiskt riktigt kul att se hur jag med enkla grepp kan få in en text som jag lättar upp med lite bilder.

Jag är mycket nöjd med Lawebb och den löpande service jag fått. En styrka är att verktyget är så enkelt att använda att om jag skulle lämna mitt uppdrag då kommer det att vara lätt för någon annan att föra jobbet med hemsidan vidare.

Bosse Andersson, Edsala Samfällighetsförening

www.edsala.com

Edsala_1000.jpg

___________________________________________________________________________

Vi hade ett behov av att ta vår informationshantering inom Samfällighetsföreningen in i 2000-talet. All vår kommunikation skedde via anslagstavlor och brev vilket var både tidskrävande och dyrt.

Via Lawebbs enkla hemsidesverktyg har vi nu fått en helt annan struktur på vår information. Hemsidan är enkel att uppdatera och publicera vilket gör att vår information omgående kan ses över Internet vilket är till stor fördel för både permanentboende och fritidshusägare inom samfällighetens vägnät.

Startsträckan att få till hemsidan var för oss minimal och vi behövde mycket lite support från Lawebb tack vare det enkla gränssnittet. De få gånger hjälp behövdes så fick vi support omgående. Tack vare att det enkelt går att följa besöksstatistiken på hemsidan så ser vi redan efter 2 månader att vi lyckats etablera vår nya informationskanal vilket är klart
snabbare än förväntat.

Thomas Ögren, Ordförande
Lissma Kvarntorps Samfällighetsförening


www.lissmakvarntorp.se

Lissma-Kvarntorp_1000.jpg

___________________________________________________________________________

En av våra medlemmar tipsade om Lawebb när vi beslutat att starta en hemsida. Vi kollade även med andra leverantörer men valet blev ganska enkelt, mycket tack vare den omedelbara respons vi fick från Lawebb på våra frågor.

Vi är en samfällighetsförening i ett fritidshusområde med närmare 250 medlemmar. Större delen av året befinner sig medlemmarna på sin bostadsadress någonstans i landet och då är hemsidan det enklaste och effektivaste sättet att sprida information.

Det var enkelt att komma igång och bygga upp sidan och vid de tillfällen vi behövt hjälp har Lawebb alltid svarat direkt och kommit med förslag på lösningar.

Vi är helt enkelt mycket nöjda med Lawebb som leverantör.

Svante Wikner, Brf Södra Storhogna

www.sodrastorhogna.se

Sodrastorhogna_1000.jpg

___________________________________________________________________________

Produktlogga-Lawebb.png

Produktlogga-Forskola.png

Produktlogga-Smaforetag.png

Produktlogga-Brf.png

Produktlogga-Himlawebb.png

Produktlogga-Idrott.png

Lawebb AB - Karlaplan 19A - 115 20 Stockholm - E-post: info@lawebb.se - Vi använder cookies